Ekipa Udruženja građana “Nur” nastavlja sa ramazanskim aktivnostima

Danas su vrijedni članovi našeg Udruženja nastavili sa ramazanskim aktivnostima. Od naših sugrađana smo za sutrašnji put u izbjegličko naselje u Doborovcima preuzeli donacije u vidu prehrambenih paketa i odjeće. Zahvaljujemo se ovim putem našim sugrađanima iz Svirca, Kadić Mahale, Ledenica, Lukavca, Međiđe, Požarika i svih drugih dijelova koji su izdvojili svoj imetak kako bi pomogli onima u stanju naglašene socijalne potrebe.

Pored navedenih aktivnosti, naši članovi uručili su danas nove pakete sa Kur'anima sljedećim džematima:

(1) Džemat Reuf-begove džamije, dva paketa;
(2) Džemat Novalići, jedan paket;
(3) Džemat Rajska, jedan paket;
(4) Džemat Vida I, jedan paket;
(5) Vučkovci gornji džemat, jedan paket;
(6) Džemat Krčevina, jedan paket;
(7) Džemat Ledenice Gornje, jedan paket;
(8) Džemat Biberovo Polje, jedan paket;
(9) Džemat Svirac, jedan paket;
(10) Džemat Toke, jedan paket;
(11) Džemat Lukavac Gornji-donji džemat, jedan paket;
(12) Džemat Lukavac Gornji-gornji džemat, jedan paket;
(13) Džemat Jelovče Selo, jedan paket;
(14) Džemat Zelinja Donja, jedan paket;
(15) Džemat Vučkovci-donji džemat, jedan paket