Fondovi U.G. “Nur”

Djelovanje Udruženja “NUR" uređeno je po principu fondova u okviru kojih, izdvajajući sredstva iz budžeta Udruženja realizujemo projekte sportskog, edukativnog, humanitarnog karaktera te projekte za razvoj sporta. 

Investicijski fond

Investicijski fond našeg Udruženja je fond u kog ulažemo najviše sredstava iz budžeta Udruženja. U okviru ovog fonda predviđena je realizacija projekata podrške razvoju lokalnih Udruženja za zaštitu životinja, briga o osobama sa invaliditetom, te kreiranje mogućnosti za zapošljavanje mladih sprječavajući pri tome fenomen “odliva mozgova" barem na području našeg grada.

30% sredstava iz budžeta udruženja ulaže se u investicijski fond.

Humanitarni fond

U okviru humanitarnog fonda pružamo materijalnu i pomoć u naturi za naše socijalno ugroženo lokalno stanovništvo.

20% sredstava iz budžeta udruženja ulaže se u humanitarni fond.

Obrazovni fond

U okviru obrazovnog fonda pokrivamo troškove mjesečnih karata za prevoz u školu, nabavke opreme za školu, udžbenika, pokrivamo troškove odlaska učenika na ekskurzije.

20% sredstava iz budžeta udruženja ulaže se u obrazovni fond.

Fond za razvoj sport

U okviru fonda za razvoj sporta, naša zamisao jeste pružiti mogućnost djeci iz porodica slabog finansijskog statusa da se upišu u neki od lokalnih gradačačkih sportskih klubova pokrivajući troškove mjesečne članarine i sportske opreme za njih. U okviru ovog fonda također je predviđena i pomoć u jačanju naših sportskih klubova. 

10% sredstava iz budžeta udruženja ulaže se u fond za razvoj sporta.

Zdrastveni fond

U okviru zdravstvenog fonda brinemo se za naše građane slabog finansijskog stanja uplaćujući u lokalnim apotekama novac za pokriće troškova lijekova koje uzimaju. Pored toga u okviru ovog fonda pružamo učešće u akcijama prikupljanja novca za liječenje naših oboljelih sugrađana. 

20% sredstava iz budžeta udruženja ulaže se u zdravstveni fond.

Apeli