Predsjednik i generalni sekretar Udruženja „Nur“ obavili sastanak sa gradonačelnikom Dervišagićem – dogovorena saradnja na realizaciji nekoliko projekata

Rukovodstvo Udruženja građana „Nur“ Gradačac (predsjednik Udruženja i generalni sekretar) obavili su danas sastanak sa aktuelnim gradonačelnikom grada Gradačac Edisom Dervišagićem.

U zahtjevu generalnog sekretara za održavanje sastanka upućenog prije dvije sedmice navedena je potreba za saradnjom Udruženja građana „Nur“ Gradačac i Grada na realizaciji nekoliko projekata, a prvenstveno na realizaciji projekta „Real Equality“. Projekat „Real Equality“ realizovat će se u saradnji sa LDS fondacijom (Church of Jesus Christ of Latter day Saints), a u okviru istog planirane su dvije aktivnosti:

(1) Opremanje prostorije za rad sa osobama sa invaliditetom;

(2) Ugradnja betonskih prilaza za osobe sa invaliditetom na mjestima gdje ista nedostaju

Pored navedenih tačaka razgovaralo i se o mogućnosti podrške Grada kupovini vatrogasnog vozila, akciji koju je Udruženje građana „Nur“ Gradačac pokrenulo prije nekoliko mjeseci.

Kada je u pitanju projekat „Real Equality“, budući da se projekat treba realizirati do novembra mjeseca, gradonačelnik Dervišagić istakao je na sastanku da će se naredne sedmice održati sastanak sa nadležnom službom gradske uprave kako bi se dobili podaci o mjestima u kojima nedostaju betonski prilazi za osobe sa invaliditetom.

Na sastanku sa gradonačelnikom Dervišagićem prisustvovao je i direktor preduzeća Sućo d.o.o. Živinice, Suad Bešlić koji je sa gradonačelnikom razgovarao o specifikacijama vatrogasnog vozila koji se planira nabaviti za potrebe civilne zaštite grada Gradačca.

Gradačačka profesionalna vatrogasna jedinica trenutno je u posjedu tri vatrogasna vozila, međutim, kako ističe gradonačelnik Dervišagić, potreba za još jednim, novim, savremenim vozilom je neupitna. Dogovorena je podrška realizaciji projekta, te uvrštavanje istog u budžet za narednu godinu. Tender za nabavku vatrogasnog vozila trebao bi se raspisati već početkom mjeseca januara 2021. godine.

Imajući gore navedene zaključke sastanka u vidu, Udruženje građana „Nur“ nastavit će sa akcijom prikupljanja sredstava za nabavku vatrogasnog vozila.

U narednom periodu, rukovodstvo Udruženja posvetit će se potrazi za novim prostorijama za rad i realizaciju projekata u gradu. Podrška Gradske uprave pružat će se i sufinansiranjem troškova izdavanja novih prostorija Udruženja.

Kada je u pitanju akcija nabavke vatrogasnog vozila, pred Udruženjem je zadatak da organizuje sastanak sa šefom službe civilne zaštite kao i šefom profesionalne vatrogasne jedinice kako bi se u detalje utvrdile specifikacije i elementi budućeg vatrogasnog vozila.